Cutting Optimization là phần mềm chuyên sử dụng để chia cắt tấm, và thanh cho nhiều loại vật liệu và nghành nghề khác nhau. Nhằm mục đích tối ưu giảm tối đa vật liệu dư thừa, và giảm thời gian tính toán xuống thấp nhất, tăng tối đa hiệu xuất làm việc.

Phù hợp với đơn vị gia công cắt kính

 • Chia cắt khổ kính bằng phần mềm nhanh, không mất nhiều thời gian tính toán.
 • Tự tính toán tối ưu tối đa, giảm phần kính dư thừa xuống mức thấp nhất.
 • Có thể tối ưu phần kính dư thừa theo kích thước mong muốn để có thể tái sử dụng.
 • Có thể tự tính toán lấy khổ có kích thước phù hợp trong kho để chia.
 • Tạo được nhãn dán theo kích thước, tên đơn vị, tên tấm kính… (Cutting pro 1D + 2D).
 • Có thể sao chép, dán, nhập, xuất dữ liệu từ Excel.
 • Tính toán được chí phí đơn hàng, chi phí phần dư thừa.
 • Xuất nhập file sử dụng cho máy cắt CNC.

Phù hợp với các đơn vị nội thất gỗ

 • Chia cắt tấm ván nhanh và không tốn thời gian vào tính toán chia cắt.
 • Lấy được kích thước thiết kế từ Sketchup, add vào phần mềm để tính toán.
 • Tối ưu giảm phần ván, gỗ dư thừa xuống mức thấp nhất.
 • Có thể sao chép, dán, nhập, xuất dữ liệu từ Excel.
 • Tính toán được chí phí đơn hàng, chi phí phần dư thừa.
 • Xuất nhập file sử dụng cho máy cắt CNC.

Phù hợp với các nghành nghề chia cắt

 • Tính toán chia cắt tối ưu các vật liệu dạng thanh (1D) như: thanh sắt, ống sắt, ống nhựa, thanh gỗ, thanh nhôm, thanh inox…
 • Tính toán chia cắt tối ưu các vật liệu dạng tấm (2D) như: tấm kính, tấm sắt, tấm nhôm, tấm gỗ, tấm nhựa…
 • Tính toán chia cắt nhanh và tự động không làm mất thời gian như làm thủ công.
 • Tối ưu giảm phần dư thừa xuống mức thấp nhất.
 • Có thể sao chép, dán, nhập, xuất dữ liệu từ Excel.
 • Tính toán được chí phí đơn hàng, chi phí phần dư thừa.
 • Xuất nhập được file bản vẽ từ Autocad.
 • Lấy được kích thước thiết kế từ Sketchup, add vào phần mềm để tính toán.
 • Xuất nhập file sử dụng cho máy cắt CNC.
Giỏ hàng của bạn Chưa có sản phẩm 0