Hướng dẫn sử dụng Cutting Optimization Pro 1D + 2D

Tổng hợp những video hướng dẫn cách sử dụng phần mềm Cutting Optimization Pro 1D và 2D. Những video sử dụng từ cơ bản đến nâng cao dành cho phần mềm này.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CUTTING OPTIMIZATION PRO 1D VÀ 2D
Hướng dẫn cách khôi phục dự liệu tồn kho và cách phòng mất dữ liệu tồn kho khi sử dụng phần mềm Cutting Optimization Pro
Hướng dẫn cách xuất file cắt thành file ảnh ở phần mềm cutting Optimezation Pro.
Hướng dẫn đổi chiều ngang dọc cho tấm cần cắt trên cutting optimization pro.
Hướng dẫn chuyển file chia cắt sang thanh file Cad sử dụng cho máy CNC trên phần mềm cutting optimization pro.
HƯỚNG DẪN ADD THÔNG SỐ TỪ THIẾT KẾ TRÊN PHẦN MỀM SKETCHUP QUA CUTTING PRO
Hướng dẫn cách tự sắp xếp bằng tay hay thủ công trên phần mềm Cutting Optimization Pro.

Bình luận trên Facebook