Tính Năng Phần Mềm

Tính năng cutting đa giác

Tính năng Cutting Pro Đa Giác

Cutting Pro Đa Giác là phần mềm được sử dụng để chia tấm dạng 2D như Simple 2D và Pro 1D + 2D. Tuy nhiên chủ yếu được sử dụng cho những tấm cần cắt có nhiều hình dạng khác nhau như: hình tròn, hình thang, hình lục giác, ngũ giác, hình vuông, hình chữ…

Xem thêm
Tính năng Cutting Pro 1D + 2D

Tính Năng Cutting Optimization Pro 1D + 2D

Cutting Pro 1D + 2D là phiên bản chia cắt tối ưu cao nhất vừa có thể ứng dụng chia cắt dạng tấm 2D và các dạng thanh 1D cho nhiều loại vật liệu khác nhau như: chia cắt kính, chia cắt ván, chia cắt tấm nhôm, sắt thép.. chia cắt thanh sắt, ống… Dưới…

Xem thêm
Tính năng Cutting Simple 2D

Tính Năng Cutting Simple 2D

Cutting Simple 2D (Simple Cutting Software X) là phiên bản đơn giản chỉ sử dụng để chia cắt các loại tấm kính, tấm thép, tấm ván, tấm gỗ, tấm nhôm, tấm nhựa… Dưới đây là một số tính năng của phần mềm. Sắp xếp thủ công sau khi tối ưu hóa – Sau khi tối ưu…

Xem thêm
Tính năng cutting simple 1D

Tính năng Cutting Simple 1D

Real Cut 1D là 1 phần mềm cho máy tính được sử dụng để thiết kế cắt tối ưu các mảnh 1 chiều. Được sử dụng cắt các mảnh như thanh, ống, dầm, ống, thanh thép, lan can, thanh hàng rào, khung gỗ, cấu hình nhô, PVC, nylon, cầu thang, … Nhằm tạo ra các…

Xem thêm