Tính năng Cutting Pro Đa Giác

Cutting Pro Đa Giác là phần mềm được sử dụng để chia tấm dạng 2D như Simple 2D và Pro 1D + 2D. Tuy nhiên chủ yếu được sử dụng cho những tấm cần cắt có nhiều hình dạng khác nhau như: hình tròn, hình thang, hình lục giác, ngũ giác, hình vuông, hình chữ nhật…

Bình luận trên Facebook