Cánh ngang dưới bản 61.5mm (trong)

Bình luận trên Facebook